Pentingnya Penggunaan Teknologi dalam Pertanian

Kenapa pentingnya teknologi di dalam bidang Pertanian?. Ianya adalah untuk meningkatkan hasil pengeluaran dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh.   Perlu kita sedar, menurut jangkaan pada tahun 2050, populasi dunia akan meningkat sebanyak 9.8 bilion dan keperluan makanan dunia pada waktu itu dijangka akan meningkat sehingga 70 peratus. Dikhabarkan kaedah pertanian sedia ada sekarang tidak […]

Pentingnya Penggunaan Teknologi dalam Pertanian Read More ยป